→ΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

→ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

→ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ"Όλα αλλάζουν όταν εσύ αλλάζεις".

Jim Rohn, συγγραφέας

 

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
Νέο Λύκειο
Το Νέο Λύκειο
PDFΕκτύπωσηE-mail

Αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2015-2016 στις εξετάσεις του Λυκείου

 • Η Τράπεζα Θεμάτων καταργείται.
 • Επανέρχεται ο μέσος όρος 9,5 για την προαγωγή και
 • Ο βαθμός της Α' και Β' Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Στις εξετάσεις που θα γίνουν, τα θέματα θα οριστούν αποκλειστικά και μόνο από τους καθηγητές σε όλα τα Λύκεια. Οσο για την Τράπεζα Θεμάτων παραμένει ως μια δεξαμενή θεμάτων καθαρά συμβουλευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα για τους μαθητές. Ουσιαστικά, όμως, για την εξεταστική διαδικασία, θα είναι ανενεργή.

 

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας το σύστημα Εξετάσεων

Εισαγωγής που περιγράφεται παρακάτω σχεδιάστηκε ως

μεταβατικό σύστημα.

 

1) Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄

Λυκείου διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού:

Ανθρωπιστικών Σπουδών,

Θετικών Σπουδών και

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.


2) Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού

της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15

ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και

τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

 

3) Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο  Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

 

4) Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται

στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι

υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως

προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα

εισαγωγής (Ν.4186/2013).

Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα

πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να

επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας

Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που

ακολουθούν.

 

5) Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα

προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία

επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία

θα έχουν πρόσβαση.

 

6) Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα

τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό

Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί

με υπουργική απόφαση.

 

7) Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες

τις ομάδες προσανατολισμού.

 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που

απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η

Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο

μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο

επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις

επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή

δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα

προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται

αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ -> ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -> ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ            

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν

στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου

Επιστημονικού Πεδίου.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη

Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν

και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4 ο Επιστημονικό

Πεδίο.

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.Ε.Π.Π.


ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Α.Ο.Θ. -> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -> ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Για να δείτε αναλυτικά τις σχολές που εντάσσονται σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016 πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και τα τμήματα Μουσικών Σπουδών εντάσσονται και στα 5 πεδία.
 • Οι Αστυνομικές Σχολές εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο.
 • Οι Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνονται δύο, αφού εισάγεται και η σχολή πυροσβεστών και, συνεπώς, θα εισάγονται με το σύστημα των πανελληνίων και στην πυροσβεστική και εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο.
 • Τα τμήματα Βιολογίας και Γεωπονίας εντάσσονται και στο 2ο και στο 3ο πεδίο.
 • Αποκλείονται από τις Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων οι υποψήφιοι από τις Ανθρωπιστικές και τις Οικονομικές Σπουδές.
 • Η Φωτογραφία εντάσσεται στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο. Η Γραφιστική στο 2ο και 5ο.
 

 
   

   


      


   

   

   

   

   


   

   

   

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "Πέτρος Μπουρτζινάκος" - ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 97, Ν. ΚΟΣΜΟΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑ) - ΤΗΛ: 210-9765353, 210-9021901

  κατασκευή ιστοσελίδας dynamicsite.gr 
  powered by: dynamicsite