Καινοτομία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση 

 

 

Μεθοδικότητα

 

 

Αποτελεσματικότητα

Νέο Λύκειο

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 - 18
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ